входит в структуру портала

Ведення побічних реакцій під час лікування хворих на туберкульоз та ко-інфекцію (Туберкульоз/ВІЛ-Іінфекція/СНІД). Методичний посібник для лікарів.

November 16, 2016

Категории:

Год выпуска:

Источник:

Теги: , ,

Скачать (PDF, 320KB)

Основною метою тисячоліття щодо протидії туберкульозу (ТБ) в усьому світі, включаючи Україну, є надання тенденції поширення ТБ зворотного руху. За підсумками 2015 року відмічається стабілізація та зменшення рівня захворюваності на ТБ майже в усіх регіонах України. Показник за- хворюваності зменшився на 0,8 у порівнянні з 2014 роком та складає 70,5 на 100 тис. населення.

Проте, зміна епідеміологічного профілю захворюваності на ТБ у бік збільшення кількості хворих на мультирезистентний туберкульоз (МРТБ) призвела до зростання кількості інфекційно небезпечних та невиліковних випадків захворювання. Останнє може перешкодити досягненню цілей тисячоліття через імовірне поширення та збільшення смертності від ТБ у найближчому майбутньому. Кількість випадків МРТБ в Україні зросла з 3329 у 2009 році до 8024 у 2015 році. Поширення МРТБ при- зводить до втрати працездатності, послаблення здоров’я населення України, підвищення рівня інвалідності і смертності, що становить загрозу національній безпеці країни та потребує постійного збільшення видатків з державного бюджету.

За даними ВООЗ, ускладнення (або побічні реакції (ПР) фармакотерапії знаходяться на п’ятому місці серед причин смертності у світі (після серцево-судинних, онкологічних захворювань, травм і хвороб легенів). Частота розвитку ПР, обумовлених дією лікарського засобу (ЛЗ), коливається в досить широких межах. За даними ВООЗ, ПР виникають у 0,4-20% госпіталізованих хворих та у 2,5-28% амбулаторних хворих. ПР на протитуберкульозні препарати (ПТП) першого ряду виникають відносно рідко. При лікування хіміорезистентного ТБ при одночасному прийомі п’яти і більше ПТП частота ПР коливається в межах від 44% до 60% випадків. За даними проведених досліджень у 1768 хворих з лікарсько-стійким ТБ клінічними проявами ПР були: нудота (65,6%), діарея (30,3%), ототоксичність (15,8%), гіпокаліємія (14,9%), головний біль (11,5%), периферична невропатія (9,2%), гіпотиреоз (4,9%), судоми (4,7%), психози (4,3%), гепатит (2,3%) і ниркова недостатність (1,8%).

Побічні реакції ЛЗ є джерелом невирішених проблем системи охорони здоров’я загалом і лікування ТБ, зокрема. Погіршення якості життя пацієнтів в результаті виникнення ПР ПТП, є однією з основних причин слабкої прихильності до лікування та відмови від застосування ПТП. У свою чергу, це призводить до перерв у лікуванні, до появи додаткової хіміорезистентності, а також до зростання поширеності лікарсько-стійкого ТБ. Така ситуація негативно впливає на захворюваність і смертність від ТБ, що потребує значного збільшення витрат на охорону здоров’я.

У зв’язку з цим ВООЗ рекомендувала всім країнам з високим тягарем хіміорезистентного ТБ приділити особливу увагу питанню ефективного менеджменту ПР і визначити його як пріоритетний компонент в умовах організації протитуберкульозної допомоги на всіх рівнях системи охорони здоров’я, включаючи амбулаторний етап лікування. У методичному посібнику вперше наведені етапи надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на ТБ та ко-інфекцію у яких виникають ПР під час лікування, розроблені алгоритми своєчасного та повноцінного лікування більшості відомих ПР, що дозволить зменшити їх кількість та буде сприяти підвищенню ефективності лікування даної категорії хворих.

Глобальне бюро охорони здоров’я, Управління охорони здоров’я, інфекційних захворювань та харчування (HIDN), Агентство США з міжнародного розвитку підтримали створення цього методичного посібника шляхом фінансування проекту «Challenge TB» на умовах Договору No. AID-OAA-A-14-00029. Посібник розроблено завдяки підтримці американського народу, наданій Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю авторів та проекту «Challenge TB» та необов’язково відображає погляди USAID чи уряду Сполучених Штатів Америки.

Login
Remember me
Lost your Password?
Password Reset
Login